- OFERTA SONDAŻOWA -

PRZYCZEPA  KEMPINGOWA „AŚKA”

       składana i przystosowana do samochodów małolitrażowych

        / do przechowywania  w typowym garażu wraz z samochodem /.

C

Z

Y

 

B

Y

Ł

B

Y

Ś

 

Z

A

I

N

T

E

R

E

S

O

W

A

N

Y/A

   ?