CENNIK WYROBÓW
przedłużacze pradu 220-230V przedłużacze prądu 380-400V kosiarki wózki ogrodnicze, ławki cmentarne itp.
Strona główna
SKLEP ONLINE

Cennik

Zastrzega się możliwość zmiany cen w przypadku zmian cen materiałów i przewodów


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z.P.U.H. PRODMET
Wszelkie wątpliwości rozpatrywane będą na korzyść konsumenta.
Na wypadek ewentualnej niezgodności informacji zawartych w Regulaminie – transakcja będzie rozpatrywana na podstawie przepisów Umowy Praw Konsumenta.
1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.prodmetlca.com.pl prowadzony jest przez Janusza Sosę, prowadzącego firmę
produkcyjno-usługowo-handlową zarejestrowaną pod nazwą „Z.P.U.H. PRODMET” i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra do spraw gospodarki, pod adresem (do korespondencji) ul. Kasjopei 3/8 59-220 Legnica, NIP
691-183-82-48, REGON 390135870. Biuro Handlowe mieści się pod adresem ul. Wrocławska 239, 59-220 Legnica. Adres internetowy do korespondencji:
prodmet@prodmetlca.com.pl

1.2    Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z usług Sklepu Internetowego.
1.3    Administratorem danych osobowych niezbędnych do zrealizowania usługi jest Usługodawca. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i
zgodnie z zasadami polityki prywatności. Podanie danych do realizacji zamówienia jest dobrowolne.
UMOWA SPRZEDAŻY – ZAMÓWIENIE może być zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.


2.       WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
2.1    Cena Produktu, umieszczona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto. Do ceny Produktu dochodzi koszt dostarczenia przesyłki kurierem.
O pełnej kwocie Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia, jako że zależny jest od wagi Produktu/ów.
2.2    Z tytułu Umowy Sprzedaży Usługodawca oferuje następujące sposoby płatności – przelew na konto bankowe (przedpłata) lub za pobraniem, tj. przy
odbiorze przesyłki. Usługodawca dopuszcza także odbiór osobisty i płatność gotówką.
2.3    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 11 1910 1048 2792 3536 0943 0001.
2.4    W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Allegro.pl płatność realizuje się przelewem elektronicznym, a także za pośrednictwem PayU.pl –
aktualne sposoby płatności określone są na stronie www.payu.pl
2.5    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, przy odbiorze przesyłki lub przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do uiszczenia
odpowiedniej kwoty przy odbiorze przesyłki.
2.6    Sprzedawca oferuje następujące możliwości dostawy lub odbioru przesyłki Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,
odbiór osobisty pod adresem ul. Wrocławska 239, 59-220 Legnica - po uprzednim umówieniu się ze Sprzedawcą.
2.7    Termin dostawy zakupionego Produktu wynosi 7 dni kalendarzowych, chyba że w opisie produktu lub w chwili składania Zamówienia Sprzedawca zastrzegł
sobie inny czas realizacji Zamówienia.
2.8    Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu wyłącznie na terenie kraju.

3.       REKLAMACJA PRODUKTU
3.1    W każdym przypadku Klient ma prawo zwrócić Produkt w terminie 14 dni. Zakupiony towar objęty jest też 2-letnią gwarancją.
3.2    Reklamacji Klient może dokonać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3.3    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożeni reklamacji przez Klienta.
3.4    Klient może zażądać zwrotu pieniędzy lub poprosić o wymianę towaru na identyczny czy inny Produkt znajdujący się w ofercie Sprzedawcy po uprzednim
zwrocie towaru.
3.5    W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą a Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie poniesione koszty, włącznie z kosztami
dostawy w ciągu 14 dni. Usługodawca zastrzega sobie zmianę Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów, zmiany oferty, zmiany sposobów płatności oraz cen i sposobu dostawy Produktu do Klienta.
W przypadku spraw nieregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym: Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustaw o
świadczeniu usług drogą elektroniczną dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach
konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Biuro Handlowe
59-220 Legnica
ul. Wrocławska 239
tel.fax. (076) 72 10 182
kom. +48.505 014 182

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW
Napisz do nas | ©2005 PRODMET